ФИЗТЕХ,
70 лет


Празднование юбилея ФИЗТЕХ
в MUSIC MEDIA DOME.
2016